top of page

Sīkdatņu politika

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir JANIRA SIA Vienības iela 1-41, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5458, Latvija. elektroniskā pasta adrese: inforoomstore@gmail.com

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

SIA JANIRA tīmekļa vietne (www.roomstorelv.com) izmanto sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfails, cookies) iegūst personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku):

  • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai noraidīšanu;

  • Statistikas sīkdatnes, lai ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni;

  • Mārketinga sīkdatnes, kas tīmekļa vietnē nonāk, lai nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Noraidot sīkdatnes, lietotājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas interneta vietnes darbības nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). JANIRA leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu lietotājiem atbilstoša un drošas interneta vietnes piekļuvi, kā arī lai nodrošinātu lietotāju ar nepieciešamo informāciju.

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir JANIRA apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas. 

PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA

JANIRA (roomstorelv.com) tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkdatņu izmantošanu neaktivizējot statistikas vai mārketinga sīkdatnes nospiežot pogu “Piekrist/aptiprināt atzīmētās”. Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot JANIRA (roomstorelv.com) tīmekļa vietnes kājenē saiti “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgo iestatījumu.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz lietotāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar lietotāja aktīvu rīcību. JANIRA nav iespēju iejaukties lietotāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās:

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBA VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS VALSTĪM

JANIRA tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek ārpus Eriopas savienības valstīm – Lielbritānijā. 2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantu pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē, ka personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu normatīvajam ietvaram.

Savukārt attiecībā uz Facebook Inc. un Google Inc. sīkdatnēm, šīs sīkdatnes var tikt nosūtītas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kuras nav noteiktas kā atbilstošas drošības līmeņa nodrošināšanā, piemēram, ASV. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 49.panta 1.punkta “a” apakšpunktu, datu nosūtīšana var notikt tikai uz lietotāja sniegtas piekrišanas pamata. Piekrītot mārketinga un statistikas sīkdatnēm, attiecībā uz tām, kuras ir google.com vai facebook.com sīkdatnes, lietotājam ir jāapzinās un jāņem vērā, ka šī datu nosūtīšanas gadījumā netiks nodrošināts tāds pats datu drošības līmenis kād ir Eiropas Savienībā. Zemāk izmantoto sīkdatņu uzskaitījumā ir atzīmētas sīkdatnes, kuru rezultātā varētu notikt datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskāz zonas valstīm.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv.

bottom of page